Returordning for EE-avfall

Ikke kast elektriske og elektroniske produkter i søpla!

Slike produkter kan gjenvinnes, til det beste for miljøet!

Vi deltar i Elreturs nasjonale returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter, og tar vederlagsfritt imot kasserte produkter av den typen vi selger. Elretur sørger for utsortering av helse- og miljøfarlige stoffer samt effektiv gjenvinning av metaller og andre verdifulle materialer.

Det koster ikke noe for privatpersoner å benytte seg av denne ordningen, men du må selv dekke fraktkostnader for transport av kasserte produkter til oss. For de fleste vil det derfor være rimeligere og mer hensiktsmessig å levere inn kasserte produkter til en lokal forhandler eller et lokalt avfallsmottak. Alle forhandlere av elektriske og elektroniske produkter plikter å vederlagsfritt ta i mot EE-avfall av samme type som de selger.

Hvordan returnere EE-avfall til oss?

EE-avfall som du ønsker at vi skal håndtere kan sendes til:

Netthandelen.no AS
Postboks 8104
4675 Kristiansand

NB! Merk pakken tydelig med "Elretur".

Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt via "Kundeservice" på "Min side".